Thông báo tổ chức cho sinh viên các trường thành viên Đại học Huế khóa tuyển sinh 2015 trở về trước đăng ký học ngoài giờ 22-08-2018

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên năm cuối hoàn thành chương trình giáo dục thể chất, Khoa GDTC sẽ tổ chức cho sinh viên các trường thành viên Đại học Huế còn thiếu các học phần GDTC đăng ký học ngoài giờ, cụ thể xem file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
Bài viết mới hơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 6
Tổng số lượt xem trang này: 1.156
Tổng số lượt truy cập: 5.573.811