Thông báo tổ chức cho sinh viên khóa tuyển sinh 2017 Trường ĐHNN đăng ký các môn học GDTC học kỳ II năm học 2018-2019 08-01-2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, Khoa GDTC thông báo việc tổ chức cho sinh viên năm 2 Trường Đại học Ngoại ngữ đăng ký các môn học GDTC cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 1.116
Tổng số lượt truy cập: 7.416.412