Thông báo tổ chức cuộc thi "BUSINESS INNOVATION HACKATHON" Đại học Huế 2018 03-05-2018

Thực hiện kế hoạch số 1657/KH-ĐHH, ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Đại học Huế về các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và việc làm cho sinh viên trong năm 2018...(xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 8
Tổng số lượt xem trang này: 639
Tổng số lượt truy cập: 5.178.656