Thông báo tổ chức đăng ký các lớp học lại học kỳ phụ các học phần GDTC cho sinh viên các trường, khoa của Đại học Huế 02-05-2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo trong năm học 2017 – 2018, Khoa Giáo dục Thể chất (GDTC) tổ chức các Lớp của môn học GDTC dành cho sinh viên không chuyên ngành GDTC đang theo học các chương trình đào tạo đại học, cao đẳng tại các trường Đại học thành viên, Khoa trực thuộc Đại học Huế chưa đủ điều kiện hoàn thành chương trình môn học GDTC.

Cụ thể như sau: Đối với khoá tuyển sinh năm 2015 trở về trước (phải hoàn thành 05 học phần mới đủ điều kiện cấp chứng chỉ) dự kiến sẽ tổ chức học vào giữa tháng 5 năm 2018. Đối với khoá tuyển sinh năm 2016 trở về sau theo học chế tín chỉ (phải hoàn thành 04 học phần mới đủ điều kiện cấp bảng điểm hoàn thành chương trình Giáo dục Thể chất) dự kiến sẽ tổ chức học vào giữa tháng 7 năm 2018.

 Vậy Khoa GDTC thông tin đến Quý Trường để phối hợp thông báo cho sinh viên của Trường, Khoa mình được biết để đăng ký học. 

* Thời gian đăng ký: từ ngày có thông báo đến hết 11/05/2018 đối với khoá tuyển sinh 2015 trở về trước và đến hết 29/06/2018 đối với khoá tuyển sinh 2016 trở về sau tại Tổ ĐTKHHTQT KHoa GDTC. 

- Sáng: 07h30 – 10h30

- Chiều: 14h00 – 16h30

 (Đính kèm tin nhắn này là File thông báo của Khoa GDTC)

Trân trọng!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 1.231
Tổng số lượt truy cập: 5.294.425