Thông báo tổ chức đăng ký học các lớp riêng vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trong học kỳ I năm học 2020 - 2021 dành cho sinh viên có nguyện vọng học cải thiện các học phần đang thiếu điểm trong Chương trình môn học Giáo dục Thể chất 29-10-2020

Đại học Huế thông báo về việc tổ chức đăng ký học các lớp riêng vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trong học kỳ I năm học 2020 - 2021 dành cho sinh viên có nguyện vọng học cải thiện các học phần đang thiếu điểm trong Chương trình môn học Giáo dục Thể chất, xem cụ thể file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 8
Tổng số lượt xem trang này: 851
Tổng số lượt truy cập: 10.269.430