Thông báo tổ chức đăng ký học lại các học phần GDTC cho sinh viên các trường, khoa từ khóa tuyển sinh 2015 trở về trước 28-02-2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, khoa GDTC sẽ tổ chức học lại cho sinh viên các trường, khoa trực thuộc Đại học Huế từ khóa tuyển sinh 2015 trở về trước còn thiếu điểm học phần GDTC, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 845
Tổng số lượt truy cập: 5.546.160