Thông báo tổ chức đăng ký tín chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên năm thứ 1, năm thứ 2 Trường Đại học Ngoại ngữ, học kỳ II, năm học 2019 - 2020 25-12-2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Khoa GDTC thông báo tổ chức cho sinh viên năm 1, 2 của Trường Đại học Ngoại ngữ đăng ký các môn học GDTC trong học kỳ II, năm học 2019-2020, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
Bài viết mới hơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 796
Tổng số lượt truy cập: 7.601.713