Thông báo tổ chức HKIII chương trình GDQPAN năm học 2020-2021 07-06-2021

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh- Đại học Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức HKIII chương trình GDQPAN cụ thể như sau: (xem chi tiết toàn văn thông báo trong file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 29
Tổng số lượt xem trang này: 2.069
Tổng số lượt truy cập: 10.901.372