Thông báo tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN năm học 2017-2018 03-05-2018

Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN như sau:

1. Đối tượng đăng ký học: Tất cả sinh viên hệ đại học chưa hoàn thành chương trình GDQPAN.

2. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 (trong giờ hành chính).

3. Thời gian học: Bắt đầu từ ngày 09 tháng 7 năm 2018

4. Địa điểm đăng ký: Phòng ĐT, QLSV, ĐTBD Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế, điện thoại 0234.3861778. Địa chỉ 161 Nguyễn Khoa Văn - Phường Phú Bài - TX Hương Thủy - TT Huế hoặc đăng ký trực tuyến với Phòng CTHSSV, Trường Đại học Ngoại ngữ tại địa chỉ: https://goo.gl/forms/U8p19GhEhDxcNIsv1.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 37
Tổng số lượt xem trang này: 711
Tổng số lượt truy cập: 5.546.251