Thông báo tổ chức học kỳ hè các học phần học lại, cải thiện của trường ĐHSP năm học 2018 - 2019 10-06-2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, Trường ĐHSP sẽ tổ chức các lớp học trong học kỳ hè cho các sinh viên có nhu cầu học lại, học cải thiện. Danh sách các học phần dự kiến mở lớp như sau:

 

TT

Học phần

TC

Số nhóm

Giảng viên giảng dạy

1

Tâm lý học 1

2

01

Nguyễn Bá Phu

2

Tâm lý học 2

2

01

Nguyễn Bá Phu

3

Giáo dục học 1

2

01

Nguyễn Thanh Bình

4

Giáo dục học 2

2

01

Nguyễn Thanh Bình

5

Tin học

2

01

Ng. P. Xuân Quỳnh

6

Những NLCB CNML 2

3

01

Nguyễn Văn Thắng-Hoàng Thị Thảo

7

Đường lối CM của ĐCSVN

3

01

Trần Văn Lực

 

Lưu ý:

- Học kỳ hè chỉ dành cho sinh viên học lại, học cải thiện đăng ký theo học.

- Từ ngày 17/6 đến 22/6/2019: nộp học phí tại Phòng Đào tạo Đại học (265.000đ/1tc).

- Từ ngày 01/07/2019: thông báo thời khóa biểu kỳ hè tại trang web của trường Đại học Ngoại ngữ hoặc trang web của trường Đại học Sư phạm Huế: www.dhsphue.edu.vn  (mục phòng Đào tạo Đại học/ Tin tức thông báo).

- Từ ngày 08/7/2019: bắt đầu học kỳ hè.

Kính đề nghị Quý Trường thông báo cho sinh viên các lớp biết để thực hiện.

Xin chân thành cảm ơn.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 26
Tổng số lượt xem trang này: 136
Tổng số lượt truy cập: 5.071.785