Thông báo tổ chức học môn GDQPAN Khóa hè năm 2018 25-06-2018

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2017-2018 của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế;

Căn cứ nhu cầu của sinh viên về việc hoàn chỉnh chương trình GDQPAN, Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức học môn GDQPAN Khóa hè năm 2018 như sau:

Đối tượng học: Sinh viên đã đăng ký (có danh sách kèm theo).

Thời gian học: Bắt đầu từ ngày 2 tháng 7 năm 2018 (4 tuần).

Địa điểm học: Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế,

Đc: 161 Nguyễn Khoa Văn - Phường Phú Bài - TX Hương Thủy - TT Huế

Học phí: 800.000đ/khóa học

Tiền ăn: 45.000đ/ngày

Lưu ý: Sinh viên đóng học phí và tiền ăn tại Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế trong ngày 2/7/2018


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 705
Tổng số lượt truy cập: 5.285.714