Thông báo tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2015 28-09-2015

Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác Quốc tế thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2015 và Phát hành Kỷ yếu Khoa học sinh viên cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến tổ chức: 7h30, thứ 7, ngày 30 tháng 05 năm 2015.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Dãy nhà A - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

Sinh viên tham dự Hội nghị xin liên hệ Trợ lý Nghiên cứu khoa học của Khoa để đăng ký. Thời hạn nộp danh sách sinh viên tham dự:  27/05/2015.

Thời hạn nộp tóm tắt luận văn (theo mẫu trong Thông báo) muộn nhất ngày 25/05/2015 (Nộp cho Trợ lý Nghiên cứu Khoa học Khoa).

Thông tin cụ thể xin xem thêm Thông báo đính kèm.

Đề nghị các Khoa thông báo rộng rãi đến cán bộ-giảng viên và sinh viên trong trường để tích cực tham gia hoạt động trên.

Trân trọng./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 1.344
Tổng số lượt truy cập: 8.032.371