Thông báo tổ chức Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2018 09-05-2018

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ KH,CN năm học 2017-2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2018 vào lúc 7 giờ 30, ngày 08 tháng 6 năm 2018 (Thứ sáu) tại Hội trường 1, tầng 3, Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

1. Mục đích Hội nghị

 - Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2017-2018 và đề ra phương hướng hoạt động NCKH sinh viên cho năm học 2018-2019.

- Hội nghị sẽ giới thiệu một số báo cáo đề tài NCKH cấp Trường năm 2017 của sinh viên đã nghiệm thu và một số báo cáo luận văn Thạc sĩ của học viên cao học.

2. Nội dung Hội nghị

Chương trình Hội nghị gồm 02 phần:

2.1. Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2017-2018

- Báo cáo tổng kết của một số Khoa về các hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2017-2018 và phương hướng hoạt động NCKH sinh viên của Khoa cho năm học 2018-2019 (dự kiến chọn 02 báo cáo) và tham luận của đại diện sinh viên của một số khoa (dự kiến chọn 02 tham luận).

- Nội dung tham luận sinh viên đề cập đến một trong các chủ điểm sau:

+ Giải pháp nâng cao chất lượng các đề tài NCKH của sinh viên;

+ Nội dung, phương thức tổ chức hiệu quả các Tập huấn, Hội nghị NCKH sinh viên cấp Khoa và cấp Trường;

+ Đề xuất phương hướng hoạt động NCKH sinh viên năm học 2018-2019 của Trường.

-  Thời gian cho mỗi báo cáo và tham luận:  không quá 10 phút.

-  Mỗi khoa gửi 1 báo cáo tổng kết và 1 tham luận sinh viên cho Phòng KH,CN&HTQT.  Báo cáo và tham luận có độ dài 1-2 trang, font Times New Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng 1,5.

 2.2. Báo cáo các đề tài NCKH của sinh viên và học viên cao học

- Báo cáo đề tài NCKH cấp Trường năm 2017 đã nghiệm thu (dự kiến 4-5 báo cáo tiêu biểu).

- Báo cáo luận văn Thạc sĩ của học viên cao học (dự kiến 1-2 báo cáo).

- Thời gian cho mỗi báo cáo: tối đa 20 phút (15 phút báo cáo + 05 phút thảo luận).

3. Thành phần tham dự

- Lãnh đạo Trường, đại diện lãnh đạo và trợ lý khoa học các Khoa;

- Học viên cao học, sinh viên có báo cáo khoa học;

- Đại diện sinh viên năm 1, 2, 3, 4 các Khoa, học viên cao học.

 Số lượng phân bổ:

Khoa tiếng Anh: 50 SV;

Khoa tiếng Pháp: 20 SV;

Khoa tiếng Nga: 10 SV;

Khoa tiếng Trung: 35 SV;                     

Khoa NN&VH Nhật Bản: 30 SV;   

Khoa NN&VH Hàn Quốc: 15 SV;

Khoa Quốc tế học: 15 SV;

Khoa Việt Nam học: 20 SV;

Học viên cao học: 20 HV;

 4. Thời gian

 Mỗi Khoa nộp 1 báo cáo, 1 tham luận sinh viên, 1 danh sách sinh viên tham dự cho Phòng KH,CN&HTQT qua địa chỉ e-mail khcn_nn@hueuni.edu.vn  trước ngày 30/5/2018.

 Đề nghị các Khoa, Phòng phối hợp thực hiện nghiêm túc các nội dung của Thông báo này./.

FILE ĐÍNH KÈM:
     TB_HNSV_2018.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 1.159
Tổng số lượt truy cập: 8.032.268