Thông báo tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh năm 2018 14-03-2018

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ phối hợp với Hội Giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản (THT - JALT) tổ chức lớp tập huấn về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh năm 2018.

Ngày 22 và 23 tháng 03 năm 2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ phối hợp với Hội Giảng dạy ngôn ngữ tại Nhật Bản (THT - JALT) tổ chức lớp tập huấn về Phương pháp giảng dạy tiếng Anh năm 2018. Nội dung của lớp tập huấn tập trung vào các vấn đề về phương pháp giảng dạy giao tiếp các kỹ năng thực hành tiếng Anh, thiết kế hoạt động, quản lý lớp học, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, nâng cao kỹ năng tự học của người học, kiểm tra đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên tiếng Anh, học viên cao học của các trường Đại học, Cao đẳng và Sở Giáo dục và đào tạo trong cả nước.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 1.340
Tổng số lượt truy cập: 8.032.273