Thông báo tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2018 30-08-2018

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai NCKH dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở vào ngày 04 tháng 10 năm 2018.

Tại Hội thảo này các nhà khoa học, Ban tư vấn NCKH của Trường sẽ chia sẻ những kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, giải đáp các vướng mắc trong quá trình nghiên cứu của các chủ nhiệm đề tài.

1. Thành phần tham gia:

- Lãnh đạo các Khoa và trợ lý NCKH các Khoa;

- Các cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên sau Đại học quan tâm nghiên cứu khoa học trong toàn Trường;

- Các cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH độc lập cấp cơ sở (bắt buộc).

- Số lượng sinh viên, học viên sau Đại học tham dự được phân bổ như sau:

Khoa tiếng Anh: 40 SV;      Khoa NN và VH Nhật Bản: 25 SV;   Khoa tiếng Nga: 5 SV;

Khoa tiếng Trung: 30 SV;   Khoa NN và VH Hàn Quốc: 15 SV; Khoa tiếng Pháp: 15 SV;

Khoa Quốc tế học: 10 SV;   Khoa Việt Nam học: 20 SV;         Học viên sau ĐH: 15 HV.

2. Hình thức tổ chức:

- Dựa trên các Báo cáo định kỳ thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở của chủ nhiệm đề tài (đính kèm), Ban tổ chức sẽ chọn một số báo cáo (dự kiến 08 báo cáo) trình bày tại Hội thảo.  

-  Thời gian báo cáo: 10 phút (5 phút báo cáo + 5 phút giải đáp, thảo luận)

-  Các nhà khoa học tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về quá trình triển khai NCKH.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức: 7h30 ngày 04/10/2018(Thứ 5 ).

 Hội trường 1, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế.

4. Đăng ký tham dự:  

Các đơn vị tổng hợp và nộp danh sách tham dự về Phòng KH,CN&HTQT qua email: thidhnn2012@hueuni.edu.vn. ĐT: 0234.3830722 trước 17h00 ngày 28/09/2018.

 5. Nộp Báo cáo định kỳ:

Chủ nhiệm đề tài nộp Báo cáo định kỳ bản giấy và bản điện tử theo mẫu đính kèm về Phòng KH,CN&HTQT trước ngày 24/09/2018.

Trường đề nghị các chủ đề tài thực hiện báo cáo đúng quy định và các đơn vị phổ biến Thông báo đến các cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên sau Đại học và triển khai thực hiện đúng kế hoạch.

Trân trọng./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 971
Tổng số lượt truy cập: 8.474.406