Thông báo tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ V 25-07-2019

Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ V năm 2019 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 5-6 tháng 12 năm 2019.

1. Mục tiêu Hội thảo

● Tạo diễn đàn học thuật, trao đổi thông tin khoa học cập nhật và báo cáo kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ và khả năng ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ trong lĩnh vực liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ.

● Thành lập các nhóm nghiên cứu liên ngành giữa các nhà nghiên cứu, các trường đại học và viện nghiên cứu.

● Tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

2. Nội dung của Hội thảo

Hội thảo gồm các chủ điểm sau:

·        Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng

·        Phương pháp giảng dạy ngôn/ngoại ngữ

·        Giao tiếp liên văn hóa

·        Biên phiên dịch và đào tạo Biên phiên dịch

·        Kiểm tra đánh giá ngôn/ngoại ngữ

·        Phát triển tài liệu giảng dạy ngôn/ngoại ngữ

·        Chuẩn đầu ra trong đào tạo

·        Ứng dụng CNTT vào giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ

·        Phát triển chương trình

·        Yếu tố văn hoá trong giảng dạy ngôn/ ngoại ngữ

·        Phát triển chuyên môn nghiệp vụ

3. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh và tiếng Việt

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

Hội thảo sẽ diễn ra vào 5-6/12/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế. 

5. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo Hội thảo

● Thời hạn gửi Tóm tắt báo cáo: 30/07/2019Đăng ký báo cáo và gửi tóm tắt báo cáo tại link https://tinyurl.com/dktomtat-ln5

● Thời gian thông báo chấp nhận báo cáo: 09/08/2019

● Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: 15/10/2019. Báo cáo toàn văn gửi qua link http://cufl.hueuni.edu.vn/index.php/ln5/ln5

● Thời hạn đăng ký tham dự: 15/11/2019. Đăng ký tại link https://tinyurl.com/dangky-ln5

● Thời lượng báo cáo: 20 phút/1 báo cáo

6. Kỷ yếu Hội thảo

Ban tổ chức sẽ phát hành Kỷ yếu Hội thảo PDF và Kỷ yếu Hội thảo có chỉ số ISBN. Các báo cáo toàn văn có kết quả phản biện tốt, được Hội đồng biên tập đánh giá cao và có báo cáo tại Hội thảo sẽ được chọn đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo có ISBN hoặc Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa (chỉ số ISSN: 2525-2674) của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trân trọng thông báo đến cán bộ, giảng viên, các nhà nghiên cứu, học viên sau đại học có quan tâm đăng ký tham dự, gửi tóm tắt báo cáo và báo cáo toàn văn về Ban Tổ chức Hội thảo thông qua Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với Bà Nguyễn Thị Nhi (CV Phòng KH,CN&HTQT) theo địa chỉ e-mail: khcn_nn@hueuni.edu.vn hoặc nthinhi@hueuni.edu.vn qua số điện thoại của Phòng KH,CN&HTQT: 0234.3.830.722.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 1.180
Tổng số lượt truy cập: 8.320.221