Thông báo tổ chức kỳ thi phụ học kỳ II 2019 - 2020 cho sinh viên các trường đại học thành viên, khoa thuộc Đại học Huế tham gia học tập chương trình môn học Giáo dục thể chất 29-10-2020

Đại học Huế thông báo về việc tổ chức kỳ thi phụ học kỳ II 2019 - 2020 cho sinh viên các trường đại học thành viên, khoa thuộc Đại học Huế tham gia học tập chương trình môn học Giáo dục thể chất, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 723
Tổng số lượt truy cập: 10.269.473