Thông báo tổ chức kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên các trường, khoa trực thuộc Đại học Huế tham gia học tập chương trình Giáo dục thể chất 26-10-2020

Đại học Huế thông báo cho sinh viên các trường, khoa trực thuộc tham gia học tập chương trình Giáo dục thể chất về kỳ thi phụ học kỳ II năm học 2019-2020  cụ thể như sau:

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
Bài viết mới hơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 581
Tổng số lượt truy cập: 10.269.440