Thông báo tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Lê Thanh Nguyệt Anh, khóa năm 2014 29-11-2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Lê Thanh Nguyệt Anh, khóa năm 2014, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, mã số:

9140111, hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án:

EFL teachers´ and students´ perceptions and practices regarding learner autonomy: An exploratory study at a Vietnamese University in the Mekong delta.

Thời gian: 14h00 ngày 16 tháng 09 năm 2019

Địa điểm: Phòng Hội I.1 - Cơ quan Đại học Huế - Số 4 Lê Lợi

Trường kính mời Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên những ai có quan tâm đến dự.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 424
Tổng số lượt truy cập: 7.601.613