Thông báo tổ chức Tập huấn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2018 19-03-2018

Thực hiện nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức Tập huấn  Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2018 như sau:

1. Thời gian và địa điểm      

Lúc 7h30, ngày 07 tháng 04 năm 2018(thứ 7); Hội trường 1, tầng 3 – Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

2. Thành phần tham dự

- Đại diện lãnh đạo khoa;

- Trợ lý NCKH của các khoa;

- Cán bộ, giảng viên có quan tâm;

- Học viên cao học, sinh viên năm 2, 3, 4.

* Thành phần tham dự bắt buộc

-  Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở;

- Số lượng SV phân bổ:

Khoa tiếng Anh: 50 SV;

Khoa tiếng Pháp: 20 SV;

Khoa tiếng Nga: 10 SV;

Khoa tiếng Trung: 35 SV;                     

Khoa NN&VH Nhật Bản: 30 SV;   

Khoa NN&VH Hàn Quốc: 15 SV;

Khoa Quốc tế học: 15 SV;

Khoa Việt Nam học: 20 SV;

Học viên cao học: 20 HV;

3. Nội dung Tập huấn

- Phương pháp xác định vấn đề nghiên cứu và đặt câu hỏi nghiên cứu;

- Cách đặt tên đề tài và chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp;

- Cách thức viết một thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở;

- Phương pháp phân tích dữ liệu;

- Cách thức viết báo cáo tổng kết  đề tài NCKH cấp cơ sở;

- Cách thức viết bài báo khoa học.

4. Cách thức đăng ký

Đăng ký tham dự theo từng đơn vị và gửi danh sách (bản giấy và file mềm) về Phòng KH,CN&HTQT, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trước 17h00 ngày 30/3/2018, qua địa chỉ email thidhnn2012@hueuni.edu.vn

Đây là một hoạt động quan trọng, có ý nghĩa và quyền lợi khoa học đối cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên. Kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo và khuyến khích cán bộ, học viên, sinh viên tham dự buổi Tập huấn theo kế hoạch.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 1.054
Tổng số lượt truy cập: 8.032.291