Thông báo tổ chức thi Đánh giá NLNN ngày 19-20/01/2019 02-01-2019

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi ĐGNLNN theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 1 năm 2019 cụ thể như sau: (xem chi tiết file thông báo đính kèm)


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 27
Tổng số lượt xem trang này: 3.009
Tổng số lượt truy cập: 5.546.195