Thông báo tổ chức thi Đánh giá NLNN – tiếng Anh bậc 3-5 ngày 31/03/2019 27-02-2019

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi ĐG NLNN theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo tổ chức thi ĐG NLNN – tiếng Anh bậc 3-5 vào ngày 31/03/2019 cụ thể như sau:

 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 – 5 (Theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, được ban hành kèm theo Quyết định 729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2015)
 • Ngày thi: Ngày 31/3/2019
 • Địa điểm thi: Giảng đường B, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
 • Hình thức thi: Thi trên máy tính
 • Đối tượng dự thi: Tất cả các đối tượng có nhu cầu
 • Thời gian thí sinh đăng ký trực tuyến: từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 13/3/2019
 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi sau khi đăng ký trực tuyến: 14-15/3/2019 và ngày 18-19/3/2019 vào các khung giờ sau:
  • Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h00
  • Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00
 • Kinh phí thi: 1.500.000đ/1 thí sinh

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo đường dẫn sau: http://flpac.hucfl.hueuni.edu.vn/?portfolio=danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-anh-bac-3-5-dot-thi-ngay-31-03-2019 và hoàn tất các thủ tục đăng ký dự thi theo các bước được hướng dẫn tại Thông báo tổ chức thi ĐGNLNN ngày 31.03.2019 được đính kèm bên dưới.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 6
Tổng số lượt xem trang này: 2.578
Tổng số lượt truy cập: 5.309.202