Thông báo tổ chức thi ĐGNLNN theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 03-04/10/2020, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 15-09-2020

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2020, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức thi trong tháng 10 năm 2020 như sau:

Ngoại ngữ:

- Tiếng Anh bậc 2/6 (Theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn), được ban hành kèm theo Quyết định 1481/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2016)

- Tiếng Anh bậc 3 – 5 (Theo định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, được ban hành kèm theo Quyết định 729/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2015)

Ngày thi dự kiến: 03-04/10/2020.

Địa điểm thi: Giảng đường B, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Hình thức thi: Thi trên máy tính.

Đối tượng dự thi: Tất cả các đối tượng có nhu cầu (sinh viên, giáo viên, cán bộ, viên chức, học viên cao học, nghiên cứu sinh …)

Thời gian thí sinh đăng ký trực tuyến: từ ngày 15/9/2020 đến hết ngày 25/9/2020.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi sau khi đăng ký trực tuyến:

- Nhận hồ sơ qua đường bưu điện: từ ngày 15/9/2020 đến hết ngày 25/9/2020.

- Nhận hồ sơ trực tiếp: từ ngày 23/9/2020 đến hết ngày 25/9/2020.

Khung giờ nhận hồ sơ:

+ Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h00

+ Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00

Kinh phí thi: 1.500.000đ/1 thí sinh

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo đường dẫn sau: https://flpac.hucfl.edu.vn/cc/?portfolio=danh-gia-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-anh-bac-2-6-danh-cho-nguoi-lon-va-tieng-anh-3-5-dot-thi-03-04-10-2020 và hoàn tất các thủ tục đăng ký dự thi theo các bước được hướng dẫn tại Thông báo tổ chức thi ĐGNLNN – Đợt thi ngày 03-04/10/2020 được đính kèm bên dưới.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 3.411
Tổng số lượt truy cập: 10.900.261