Thông báo tổ chức thi lần 2 học phần GDTC lớp riêng học kỳ II và học kỳ hè năm học 2018 - 2019 cho sinh viên các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc Đại học Huế 05-11-2019

Khoa GDTC, Đại học Huế gửi thông báo tổ chức thi lần 2 học phần GDTC lớp riêng học kỳ II và học kỳ hè năm 2018-2019, sinh viên xem chi tiết file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 442
Tổng số lượt truy cập: 7.601.401