Thông báo tổ chức trao học bổng của Quỹ từ thiện Phuc's Fond năm học 2018-2019 18-10-2018

Thực hiện Công văn số 1392/ĐHH-CTHSSV ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Đại học Huế về việc tổ chức trao học bổng của Quỹ từ thiện Phuc's Fond năm học 2018-2019, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau:

Thời gian: 13g30, ngày 20 tháng 10 năm 2018 (thứ Bảy)

Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, TP Huế

Yêu cầu: Sinh viên đến nhận học bổng mặc áo dài truyền thống và mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân.

Theo yêu cầu của Quỹ từ thiện Phucs Fond, sinh viên vắng mặt tại buổi lễ xem như từ chối nhận học bổng.

Đây là công việc liên quan đến quyền lợi của sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các khoa và ban cán sự các lớp truyền thống quan tâm phổ biến cho sinh viên nhận học bổng được biết và đến đúng giờ./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 29
Tổng số lượt xem trang này: 863
Tổng số lượt truy cập: 7.416.660