Thông báo tổ chức trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ 11-01-2019

Thực hiện Công văn số 21/ĐHH-CTHSSV ngày 09 tháng 01 năm 2019 của Đại học Huế về việc tổ chức trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau:

Thời gian: 13g30, ngày 15 tháng 01 năm 2019 (thứ Ba)

Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, TP Huế.

Lưu ý: Sinh viên tham dự nhận học bổng mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân và trang phục chỉnh tề (nữ mặc áo dài truyền thống).

Đây là công việc liên quan đến quyền lợi của sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các khoa và Ban cán sự các lớp thông báo cho sinh viên nhận học bổng được biết và có mặt theo đúng thời gian quy định./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 813
Tổng số lượt truy cập: 7.257.151