Thông báo tổ chức trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ 09-01-2020

Thực hiện Công văn số 24/ĐHH-CTHSSV ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Đại học Huế về việc tổ chức trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau:

Thời gian: 8g00, ngày 13 tháng 01 năm 2020 (thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi, TP Huế.

Lưu ý: Sinh viên tham dự nhận học bổng mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân và trang phục chỉnh tề (nữ mặc áo dài truyền thống).

Đây là công việc liên quan đến quyền lợi của sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các khoa và Lớp trưởng các lớp truyền thống thông báo cho sinh viên có trong danh sách nhận học bổng biết và có mặt theo đúng thời gian quy định./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 897
Tổng số lượt truy cập: 8.243.111