Thông báo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2019-2020 cho toàn thể sinh viên năm thứ nhất 03-09-2019

Thực hiện Công văn số 2929  /BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 07 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”  trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020, căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể của Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện một số công việc cụ thể sau đây:

1. Thông báo thời gian, đối tượng, nội dung tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV”. (xem bản kế hoạch đính kèm).

- Thời gian và đối tượng cụ thể:

+ Đợt 1: Ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2019 dành cho toàn thể sinh viên năm thứ nhất của Khoa Tiếng Anh; Khoa Tiếng Nga; Khoa Việt Nam học.

+ Đợt 2: Ngày 7 và 8 tháng 9 năm 2019 dành cho toàn thể sinh viên năm thứ nhất của Khoa Tiếng Pháp, Khoa Tiếng Trung, Khoa NN&VH Nhật Bản, Khoa NN&VH Hàn Quốc; Khoa Quốc tế học

* Buổi sáng:          Từ 7h00 đến 11h00.

* Buổi chiều:         Từ 13h30 đến 17h30.

- Địa điểm: Tầng 4, Khu nhà học chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

2. Cử Trợ lý Công tác sinh viên của khoa  hỗ trợ Phòng CTHSSV thực hiện một số công việc cụ thể sau:

- Yêu cầu Trợ lý Công tác sinh viên các khoa tham dự và phối hợp với lớp trưởng các lớp truyền thống để theo dõi,  điểm danh sinh viên của lớp hàng ngày và báo cáo lại cho Phòng CTHSSV khi Phòng CTHSSV yêu cầu.

- Trợ lý CTSV thông báo cho toàn thể sinh viên năm thứ nhất thực hiện việc học tập đúng ngày, giờ đã quy định của mỗi lớp đã được phân công. Những trường hợp đặc biệt phải làm đơn xin chuyển đợt học (theo mẫu đính kèm) và nộp về Trường qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên cho Chuyên viên Nguyễn Văn Hậu trước đợt học 3 ngày để Trường xem xét giải quyết.

- Nhắc nhở sinh viên của đơn vị mình viết bài thu hoạch nghiêm túc và nộp đúng hạn quy định của Nhà trường.

Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quan tâm thực hiện./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 544
Tổng số lượt truy cập: 7.257.064