Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2018 27-08-2018

Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế có nhu cầu tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2018 với các yêu cầu cụ thể như sau, ứng viên quan tâm vui lòng xem chi tiết file đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 23
Tổng số lượt xem trang này: 565
Tổng số lượt truy cập: 5.571.515