Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2018 21-12-2017

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ Ban hành theo Quyết định số 2070/QĐ-ĐHH ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế;Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018(thi tuyển sinh vào tháng 4 năm 2018) như sau: (xem chi tiết file đính kèm)


FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 1.825
Tổng số lượt truy cập: 5.165.111