Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2019 26-12-2018

Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2019 số 1534/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 13/11/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học, gồm 02 chuyên ngành:

- Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh

- Ngôn ngữ học So sánh đối chiếu

Thí sinh download biểu mẫu hồ sơ dự thi, Thông báo và Kế hoạch tuyển sinh tại file đính kèm

Thí sinh nhận (bì đựng hồ sơ & đề cương ôn tập) miễn phí tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 1.674
Tổng số lượt truy cập: 7.416.774