Thông báo Tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019 14-05-2019

Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2019 số 526/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 08/05/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học, gồm 02 chuyên ngành:

- Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh

- Ngôn ngữ học So sánh đối chiếu

Thí sinh download biểu mẫu hồ sơ dự thi, Thông báo và Kế hoạch tuyển sinh tại Website: http://hucfl.edu.vn .

Thí sinh nhận (bì đựng hồ sơ & đề cương ôn tập) miễn phí tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 359
Tổng số lượt truy cập: 5.160.481