Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2018 01-06-2018

Căn cứ thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2018 số 651/TB-ĐHH của Giám đốc ĐHH ký ngày 23/05/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
Bài viết mới hơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 43
Tổng số lượt xem trang này: 972
Tổng số lượt truy cập: 5.286.069