Thông báo tuyển sinh đại học, bằng đại học thứ hai, hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh (đợt bổ sung) năm 2018 06-12-2018

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tuyển sinh đại học, bằng đại học thứ hai, hệ chính quy năm 2018 cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 8
Tổng số lượt xem trang này: 946
Tổng số lượt truy cập: 5.155.980