Thông báo vay vốn đối với sinh viên 04-10-2018

Thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng (vay vốn) đối với học sinh, sinh viên, nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn góp phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của sinh viên trong thời gian theo học tại Trường.

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa K12, K13, K14, K15 có nhu cầu vay vốn thực hiện kê khai thông tin theo mẫu giấy xác nhận (đính kèm) và nộp tại Văn phòng Một cửa sinh viên (gặp CV Nguyễn Thị Hiền) để thực hiện xác nhận nhu cầu vay vốn.

Đây là công việc liên quan đến quyền lợi sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các khoa và Ban cán sự các lớp truyền thống quan tâm phổ biến cho sinh viên được biết để làm đơn./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 5
Tổng số lượt xem trang này: 1.342
Tổng số lượt truy cập: 5.309.337