Thông báo về Hội thảo Quốc gia 21-02-2017

Theo kế hoạch hoạt động khoa học của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường sẽ tổ chức Hội thảo Quốc gia về Năng lực giáo viên tiếng Anh: Từ chính sách đến thực tiễn lớp học ( English Language Teachers' Competencies: From Policy to Classroom Practice). 
Thời gian Hội thảo: Ngày 03-04/05/2017.
Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

1. Các chủ đề của Hội thảo

Hội thảo gồm các chủ điểm chính sau:

·        Áp dụng Khung CEFR trong bồi dưỡng giáo viên và đào tạo ngoại ngữ

·        Năng lực ngôn ngữ của giáo viên tiếng Anh

·        Năng lực tiếng Anh sư phạm của giáo viên tiếng Anh

·        Đánh giá năng lực ngôn ngữ và sư phạm của giáo viên tiếng Anh

·        Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh

·        Phương pháp giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ

·        Đánh giá, điều chỉnh tài liệu đáp ứng chuẩn đầu ra

·        Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ

·        Kiểm tra, đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ

2. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh

3. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo Hội thảo

        Thời hạn gửi tóm tắt báo cáo: 20/3/2017 (tiếng Anh) (Xem Hướng dẫn trình bày tóm tắt và báo cáo đính kèm).

        Thời gian BTC thông báo chấp nhận báo cáo:  24/3/2017

        Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: 19/4/2017 (Xem Hướng dẫn trình bày tóm tắt và báo cáo đính kèm).

·           Thời hạn đăng ký tham dự:  19/4/2017 (Mẫu đăng ký tham dự đính kèm)

        Thời lượng báo cáo: 20 phút/1 báo cáo.

Mọi thông tin chi tiết xin xem tại Thông báo đính kèm.
Trân trọng./.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 1.703
Tổng số lượt truy cập: 8.032.023