Thông báo về một số thay đổi liên quan đến lịch thi và công tác tổ chức thi KTHP Học kỳ 2, năm học 2019 – 2020 27-07-2020

Trong tình hình dịch Covid-19 tái diễn biến phức tạp, Nhà trường thông báo một số thay đổi liên quan đến lịch thi và công tác tổ chức thi KTHP Học kỳ 2, năm học 2019 – 2020 như sau:

1. Lịch thi KTHP Học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 (dành cho sinh viên năm 2) từ ngày 29/7/2020 đến ngày 7/8/2020 có một số thay đổi về phòng thi, đề nghị sinh viên đăng nhập tài khoản để cập nhật phòng thi (nếu có thay đổi).

2. Yêu cầu sinh viên mang khẩu trang khi đến dự thi.

3. Yêu cầu sinh viên phối hợp với Nhà trường thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào phòng thi.

4. Trong trường hợp sinh viên có minh chứng ở trong vùng dịch không về dự thi được, sinh viên theo link https://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/tap-hop-cac-bieu-mau, chọn Biểu mẫu của Phòng KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, làm theo hướng dẫn của quy trình Hoãn thi và Xin tham gia Kỳ thi phụ, hoàn thành 2 mẫu đơn đính kèm và gửi về Phòng KT&BĐCLGD (tầng 2 – Nhà Hiệu bộ) để được xét tham gia kỳ thi phụ sau kỳ thi KTHP HK2 năm học 2019 – 2020.

Đối với sinh viên ở ngoại tỉnh không thể trực tiếp nộp đơn, để tạo điều kiện cho sinh viên trong giai đoạn dịch bệnh:

a. Sinh viên khi làm đơn xin hoãn thi chỉ làm 01 đơn duy nhất cho tất cả các môn thi. Sinh viên nộp đơn có chữ ký điện tử hoặc bản scan/ảnh chụp đơn có chữ ký tươi qua email dhnn_ktdbcl@hueuni.edu.vn, hạn cuối ngày 31/7/2020.

 b. Sinh viên khi làm đơn xin tham gia kỳ thi phụ chỉ làm 01 đơn duy nhất cho tất cả các học phần thuộc cùng 1 khoa quản lý. Minh chứng xác nhận đang kẹt tại vùng dịch (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan, đơn vị nơi sinh viên đang thực tập) chỉ cần nộp 01 bản duy nhất. Sinh viên nộp đơn xin tham gia kỳ thi phụ có chữ ký điện tử hoặc bản scan/ảnh chụp đơn có chữ ký tươi + bản scan/ảnh chụp minh chứng có xác nhận qua email dhnn_ktdbcl@hueuni.edu.vn, hạn cuối ngày 14/8/2020 (1 tuần sau khi kết thúc kỳ thi học phần).

Trân trọng thông báo.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 1.479
Tổng số lượt truy cập: 10.900.276