Thông báo về tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy Ngôn ngữ lần thứ 2 06-09-2016

Tiếp nối thành công của Hội thảo Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ nhất năm 2015, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế kết hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ hai vào ngày 29-30 tháng 12 năm 2016.

1. Mục tiêu Hội thảo

Hội thảo nhằm:

●       Tạo diễn đàn trao đổi thông tin khoa học cập nhật và báo cáo kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ và khả năng ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ trong lĩnh vực liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ.

●       Thành lập các nhóm nghiên cứu liên ngành giữa các nhà nghiên cứu, các khoa, giữa các trường đại học và viện nghiên cứu.

2. Các chủ đề của Hội thảo

Hội thảo gồm các chủ điểm chính sau:

●  Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng

●  Phương pháp giảng dạy ngôn/ngoại ngữ

●  Đánh giá và phát triển tài liệu giảng dạy ngôn/ngoại ngữ

●  Chuẩn đầu ra trong đào tạo, giảng dạy ngôn/ngoại ngữ

●  Giao tiếp liên văn hóa

●  Kiểm tra đánh giá ngôn/ngoại ngữ

●  Biên phiên dịch và đào tạo Biên phiên dịch

●  Ứng dụng CNTT vào giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ

3. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Anh và tiếng Việt

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

Hội thảo sẽ diễn ra vào 29-30/12/2016 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Địa chỉ: 57  Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế.

5. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo Hội thảo

●  Thời hạn gửi tóm tắt báo cáo: 15/10/2016 (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) (Xem Hướng dẫn trình bày tóm tắt và báo cáo đính kèm).

●  Thời gian thông báo chấp nhận báo cáo:  25/10/2016.

●  Thời hạn báo cáo toàn văn: 28/11/2016 (Xem Hướng dẫn trình bày tóm tắt và báo cáo đính kèm).

·   Thời hạn đăng ký tham dự:  15 /11/2016 Mẫu đăng ký tham dự đính kèm theo Thông báo hoặc có thể download tại địa chỉ website trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế: http://hucfl.edu.vn/home/)

●  Thời lượng báo cáo: 20 phút/1 báo cáo.

6. Lệ phí:

Hội thảo không thu lệ phí tham dự.

Kinh phí đi lại, lưu trú trong thời gian tham dự hội thảo do các đại biểu hoặc cơ quan cử đi tự thu xếp.

7. Kỷ yếu Hội thảo:

Ban tổ chức sẽ phát hành Kỷ yếu Hội thảo có số ISBN. Các báo cáo toàn văn có chất lượng tốt sẽ được chọn đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế trân trọng thông báo đến cán bộ, giảng viên, các nhà nghiên cứu, học viên sau đại học có quan tâm đăng ký tham dự, gửi tóm tắt và báo cáo toàn văn về Ban Tổ chức Hội thảo thông qua  Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

Phiếu đăng ký tham dự, tóm tắt  báo cáo và báo cáo toàn văn xin gửi về địa chỉ e-mail của Bà Ngô Thị Minh Thi (cán bộ Phòng KH,CN&HTQT): thidhnn2012@gmail.com hoặchucfl@hueuni.vn

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với Ông Lại Quốc Lộc (Phó Trưởng Phòng KH,CN&HTQT) theo địa chỉ e-mail: hucfl@hueuni.vn hoặc qua số điện thoại của Phòng KH,CN&HTQT: 054.3.830.722.

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 23
Tổng số lượt xem trang này: 2.517
Tổng số lượt truy cập: 8.032.304