Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp Cơ sở (cấp Trường) năm 2016 (đợt 2) 12-01-2016

Nhằm tạo điều kiện cho Cán bộ viên chức, học viên Sau Đại học và sinh viên tham gia Nghiên cứu Khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo đến các đơn vị về việc bổ sung đăng ký đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2016 đợt 2 như sau:

Đối tượng đăng ký :

- Cán bộ, giảng viên, học viên Sau Đại học và sinh viên.

- Đối với sinh viên, chỉ chọn những sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3 có điểm trung bình chung học tập của năm trước đó từ 2,5 trở lên. Sinh viên năm cuối không được đăng ký.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký:

- Đề nghị các đơn vị nộp bản thuyết minh đề tài NCKH cấp Cơ sở năm 2016  cho Trường qua Phòng KH,CN&HTQT muộn nhất ngày 15/01/2016. Mẫu thuyết minh bằng file điện tử có tại Phòng KH,CN&HTQT hoặc trên trang web của Trường.

- Sau thời hạn này, Trường sẽ không nhận thêm các hồ sơ đăng ký. 

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm./.
FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 1.887
Tổng số lượt truy cập: 8.032.423