Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 31-05-2019

Để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ KH, CN cấp cơ sở năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học có nguyện vọng đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 như sau:

Đối tượng đăng ký:

- Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên.

- Sinh viên năm 2 của năm học 2018-2019.

Yêu cầu:  Đề tài phải có tính cấp thiết, thực tiễn, phù hợp với mục tiêu đào tạo và đặc thù của đơn vị: Ngôn ngữ, văn hóa và giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa, liên văn hóa, ứng dụng CNTT trong giảng dạy, chuẩn đầu ra, phương pháp giảng dạy, v.v…

Ưu tiên: Các đề tài có tính khả thi và áp dụng thực tiễn cao, phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập, quản lý tại đơn vị, có đăng ký công bố kết quả nghiên cứu ở tạp chí chuyên ngành; Các đề tài liên khoa, liên ngành; Đề tài triển khai theo nhóm (không quá 5 người/nhóm).

Phân giao chỉ tiêu:

Đơn vị

Đề tài Cán bộ, giảng viên

Đề tài Sinh viên, HVCH

Tổng cộng

Khoa Tiếng Anh

04

10

14

Khoa TACN

03

0

03

Khoa Tiếng Pháp

02

04

06

Khoa Tiếng Nga

01

01

02

Khoa Tiếng Trung

02

03

05

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

01

02

03

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

01

01

02

Khoa Việt Nam học

02

03

05

Khoa Quốc tế học

01

01

02

Các phòng, ban chức năng

02

0

02

Tổng cộng

19

25

44

Lưu ýĐề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp Trường do sinh viên, học viên sau Đại học làm chủ nhiệm đề tài không trùng lặp với đề tài Khóa luận Tốt nghiệp, đề tài luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ.

Kinh phí hỗ trợ cho đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020:

- Đề tài của Sinh viên, Học viên cao học: 5.000.000-9.000.000 đồng/đề tài.

- Đề tài của Cán bộ - Giảng viên: 10.000.000-15.000.000 đồng/đề tài. 

Trình tự đăng ký và xét tuyển:

Các cá nhân nộp đề xuất theo Mẫu 2 (đính kèm) về các đơn vị. Các đơn vị tổng hợp và nộp bản cứng và bản mềm Bảng tổng hợp đề xuất của đơn vị theo Mẫu 4 (đính kèm) và Phiếu đề xuất của cá nhân (Mẫu 2) cho CV. Ngô Thị Minh Thi (Phòng KH,CN&HTQT)  và qua email  thidhnn2012@hueuni.edu.vn chậm nhất ngày 21/06/2019.

Lưu ý: Các cá nhân có đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 được Trường duyệt mới có thể đăng ký Thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020.

Đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi Công văn này cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên sau Đại học trong đơn vị và triển khai nhiệm vụ KH,CN này đúng quy trình và tiến độ.

Mọi thắc mắc xin liên hệ CV. Ngô Thị Minh Thi qua SĐT: 0234.3.830.722; Email: thidhnn2012@hueuni.edu.vn

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 836
Tổng số lượt truy cập: 8.474.420