Thông báo về việc đóng mở tài khoản sinh viên 07-08-2019

Trường đã tiến hành khóa tài khoản của sinh viên nợ học phí, những sinh cần mở tài khoản, đổi mật, quên mật khẩu để đăng kí tín chỉ xin liên hệ phòng Công tác HSSV (gặp Cô Nam, Thầy Tuấn để xử lí) những sinh viên nợ học phí cần đem theo biên lai nộp tiền (đến phòng KHTC gặp Cô Thảo, cô Phụng để xác nhận rồi qua phòng CTHSSV).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 573
Tổng số lượt truy cập: 7.271.744