Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 23-08-2019

Nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học tham gia nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 cụ thể như sau:

1. Đối tượng đăng ký và chỉ tiêu theo các đơn vị

- Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên.

- Sinh viên năm 2, 3 của năm học 2019-20120.

Lưu ýĐề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp Trường do sinh viên, học viên sau Đại học làm chủ nhiệm đề tài không trùng lặp với đề tài Khóa luận Tốt nghiệp, đề tài luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ.

Bảng phân bổ chỉ tiêu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2020 cho các đơn vị

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu cho các đơn vị

Đã nộp đề xuất về

Phòng KH,CN&HTQT

Đề tài CB,GV

Đề tài SV, HVCH

Tổng cộng

Đề tài CB,GV

Đề tài SV, HVCH

Tổng cộng

1

Khoa Tiếng Anh

04

10

14

0

0

0

2

Khoa TACN

03

0

03

01

 

01

3

Khoa Tiếng Pháp

02

04

06

0

0

0

4

Khoa Tiếng Nga

01

01

02

0

0

0

5

Khoa Tiếng Trung

02

03

05

0

04

04

6

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

01

02

03

0

02

02

7

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

01

01

02

0

0

0

8

Khoa Việt Nam học

02

03

05

0

0

0

9

Khoa Quốc tế học

01

01

02

0

0

0

10

Các phòng, ban chức năng

02

0

02

01

 

01

 

Tổng cộng

19

25

44

02

06

08

(Thông tin cập nhật đến ngày 20/08/2019).

2. Kinh phí hỗ trợ

- Đề tài của Sinh viên, Học viên cao học: 5.000.000-9.000.000 đồng/đề tài.

- Đề tài của Cán bộ - Giảng viên: 10.000.000-15.000.000 đồng/ đề tài.     

Lưu ý: Các cá nhân có đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 được Trường duyệt mới có thể đăng ký Thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020.

3. Thời gian gia hạn và cách thức đăng ký

Các cá nhân nộp đề xuất theo Mẫu 2 (đính kèm) về các đơn vị. Các đơn vị tổng hợp và nộp bản cứng và bản mềm Bảng tổng hợp đề xuất của đơn vị theo Mẫu 4 (đính kèm) và Phiếu đề xuất của cá nhân (Mẫu 2) cho CV. Ngô Thị Minh Thi (Phòng KH,CN&HTQT)  và qua email  thidhnn2012@hueuni.edu.vn chậm nhất ngày 30/09/2019.

Để đạt chỉ tiêu số lượng đề tài NCKH cấp cơ sở, Trường đề nghị  Quý lãnh đạo và Trợ lý NCKH các đơn vị đôn đốc, hướng dẫn cán bộ, giảng viên, học viên Sau Đại học và sinh viên đăng ký đề xuất đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2020.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 544
Tổng số lượt truy cập: 8.320.349