Thông báo về việc không liên kết với các tổ chức, đơn vị bên ngoài trường tổ chức thi ĐG NLNN theo khung NLNN 6 bậc dùng cho VN 19-11-2018

Trường ĐHNN không liên kết với các tổ chức, đơn vị bên ngoài trường tổ chức thi ĐG NLNN theo khung NLNN 6 bậc dùng cho VN, cụ thể xem chi tiết file đính kèm.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 16
Tổng số lượt xem trang này: 953
Tổng số lượt truy cập: 5.309.216