Thông báo về việc nghiệm thu và quyết toán kinh phí đối với đề tài KH&CN các cấp năm 2018 và 2019 29-11-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trân trọng thông báo một số vấn đề liên quan đến thời hạn thanh/quyết toán kinh phí và thủ tục nghiệm thu đề tài KH&CN các cấp trong năm 2019 như sau:

I. Thủ tục thanh/quyết toán kinh phí thuộc năm 2018: (Danh sách đính kèm)

1. Liên hệ Phòng KH,CN&HTQT:

- Chủ nhiệm đề tài thực hiện đề tài các cấp năm 2018 nộp Báo cáo tổng kết để Phòng KH,CN&HTQT tiến hành thủ tục nghiệm thu.

- Sau khi nghiệm thu, Chủ nhiệm đề tài liên hệ Phòng KH,CN&HTQT lấy các chứng từ liên quan như Biên bản nghiệm thu, Quyết định nghiệm thu và Biên bản thanh lý.

2. Liên hệ Phòng KH-TC:

- Giải quyết các thủ tục liên quan đến thanh/quyết toán kinh phí thuộc năm 2018.

II. Thủ tục thanh/quyết toán kinh phí thuộc năm 2019: (Danh sách đính kèm)

1. Liên hệ Phòng KH,CN&HTQT:

- Đối với đề tài KH&CN cấp cơ sở: Chủ nhiệm đề tài nộp báo nộp báo cáo tổng kết và minh chứng bài báo khoa học liên quan đến đề tài trước ngày 09/12/2019. Sau khi nghiệm thu, Chủ nhiệm đề tài liên hệ Phòng KH,CN&HTQT lấy các chứng từ liên quan như Biên bản nghiệm thu, Quyết định nghiệm thu và Biên bản thanh lý.

- Đối với đề tài KH&CN cấp Đại học Huế: Chủ nhiệm đề tài nộp báo cáo định kỳ, các sản phẩm đã đạt được trong năm 2019 để hoàn thành thủ tục thanh toán đợt 1 của đề tài.

2. Liên hệ Phòng KH-TC:

- Giải quyết các thủ tục liên quan đến thanh/quyết toán kinh phí thuộc năm 2019.

Phòng KH,CN&HTQT kính đề nghị tất cả CB-GV, sinh viên có tên trong danh mục đính kèm khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo tinh thần công văn này trước ngày 16/12/2019. Mọi thắc mắc và thông tin liên hệ xin gửi về Phòng KH,CN&HTQT qua địa chỉ email nthphuong@hueuni.edu.vn (CV. Nguyễn Thị Hồng Phương - đối với đề tài cấp Đại học Huế) và thidhnn2012@hueuni.edu.vn (CV. Ngô Thị Minh Thi - đối với đề tài cấp cơ sở)./

Đối với các CB-GV đang đi học và công tác ở nước ngoài, kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo bằng thư điện tử để CB-GV được biết và liên hệ Phòng KH,CN&HTQT để được hướng dẫn thủ tục./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 8
Tổng số lượt xem trang này: 1.048
Tổng số lượt truy cập: 10.269.371