Thông báo về việc nhận và nộp Sổ quản lý sinh viên nơi cư trú Học kỳ I, năm học 2017-2018 22-11-2017

Để nắm được tình hình sinh viên, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên ngoại trú trong học kỳ I, năm học 2017-2018. Trường đề nghị Ban cán sự các lớp nhận Sổ quản lý sinh viên của lớp mình để triển khai xác nhận của cơ quan chức năng nơi cư trú sau đó tập hợp lại và nộp về Trường (qua Văn phòng một cửa SV - Phòng CTHSSV).

I. KẾ HOẠCH

1. Thời gian nhận sổ: Từ ngày 27/11/2017–01/12/2017.

2.  Thời gian nộp sổ: Từ ngày 18–22/12/2017.

+ Ngày 18/12/2017:

08h00 – 11h00: Các lớp K11 của Khoa Tiếng Anh.

14h00 – 17h00: Các lớp K11 của các Khoa còn lại.

+ Ngày 19/12/2017:

08h00 – 11h00: Các lớp K12 của Khoa Tiếng Anh.

14h00 – 17h00: Các lớp K12 của các Khoa còn lại.

+ Ngày 20/12/2017:

08h00 – 11h00: Các lớp K13 của Khoa Tiếng Anh.

14h00 – 17h00: Các lớp K13 của các Khoa còn lại.

+ Ngày 21-22/12/2017:

Ngày 21/12/2017: Các lớp K14 của Khoa Tiếng Anh.

Ngày 22/12/2017: Các lớp K14 của các Khoa còn lại.

+ Ngày 25/12/2017: Các trường hợp nộp bổ sung.

II. CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN SINH VIÊN

Nhằm giúp cho sinh viên thuận lợi trong việc ký xác nhận tại nơi cư trú, Trường đề nghị tất cả sinh viên phải cập nhật thông tin cá nhân theo đường link: https://goo.gl/forms/syxqgczW9NhcN7iq2 để Trường có cơ sở làm việc với công an các địa phương.

Thời gian cập nhật thông tin: Từ 22 – 30/11/2017.

Lưu ý:

- Trường chỉ nhận sổ theo đơn vị lớp.

- Đại diện BCS các lớp đến làm việc với cán bộ phụ trách cần:

+ Nộp danh sách lớp.

+ Bảng thống kê sinh viên chưa nộp sổ QLSV và danh sách sinh viên chưa có xác nhận của địa phương nơi cư trú.

- Những trường hợp bị trừ điểm rèn luyện, cụ thể như sau:

+ Ngày 26–27/12/2017: Trừ 05đ

+ Ngày 28–29/12/2017: Trừ 10đ

+ Quá thời hạn trên:      Trừ 15đ

+ Không nộp sổ:            Trừ 20đ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 3.797
Tổng số lượt truy cập: 5.283.068