Thông báo về việc nhận và nộp Sổ quản lý sinh viên nơi cư trú Học kỳ II, năm học 2017-2018 14-05-2018

Để công tác xét tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 11 cũng như nắm được tình hình sinh viên nội - ngoại trú của sinh viên các Khóa còn lại trong học kỳ II, năm học 2017-2018 được thuận lợi, Trường đề nghị Ban cán sự các lớp nhận Sổ quản lý sinh viên của lớp mình để triển khai xác nhận của cơ quan chức năng nơi cư trú sau đó tập hợp lại và nộp về Trường (qua Văn phòng một cửa SV - Phòng CTHSSV).

1. Thời gian nhận sổ: Từ ngày 14–18/5/2018.

2. Thời gian nộp sổ: Từ ngày 28/5/2018 – 01/6/2018.

Một số lưu ý:

- Trường chỉ nhận sổ theo đơn vị lớp.

- Đại diện BCS các lớp đến làm việc với bộ phận phụ trách cần:

+ Nộp danh sách lớp.

+ Bảng thống kê sinh viên chưa nộp sổ QLSV và danh sách sinh viên chưa có xác nhận của địa phương nơi cư trú.

Ghi chú: Danh sách và bảng thống kê phải đánh máy trên khổ giấy A4

- Những trường hợp bị trừ điểm rèn luyện, cụ thể như sau:

+ Ngày 4–5/6/2018:       Trừ 05đ

+ Ngày 6–7/6/2018:       Trừ 10đ

+ Quá thời hạn trên:      Trừ 15đ

+ Không nộp sổ:            Trừ 20đ

- Những trường hợp không có xác nhận của cơ quan chức năng nơi cư trú và không nộp sổ từ 2 học kỳ trở lên sẽ được đề nghị Hội đồng cuộc họp xem xét xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.

Kính đề nghị Lãnh đạo các Khoa quan tâm chỉ đạo, BCS các lớp nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.                                    


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 38
Tổng số lượt xem trang này: 751
Tổng số lượt truy cập: 5.546.217