Thông báo về việc nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy Đợt 1 năm 2020 22-06-2020

Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy Đợt 1 năm 2020 vào đầu tháng 8 năm 2020. Để thực hiện tốt kế hoạch trên, Trường đề nghị lãnh đạo các khoa thông báo cho sinh viên cuối khóa K13 (2016-2020) và các sinh viên khóa trước đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp thực hiện một số nội dung sau.

Chuẩn bị hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp
Chứng chỉ Giáo dục Thể chất (bản chứng thực);
Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (bản chứng thực);
Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm chương trình 1 đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình (bản chứng thực);
Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ 1 - Ngoại ngữ chuyên (bản chứng thực);
Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ 2 - Ngoại ngữ không chuyên (bản chứng thực);
Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đại học (có trong Túi đựng hồ sơ tốt nghiệp).
Lưu ý:
Sinh viên tham khảo Quyết định số 968/QĐ-ĐHNN ngày 17/09/2018  Quyết định số 211/QĐ-ĐHNN ngày 02/04/2018  của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

- Sinh viên tải mẫu bìa Túi đựng hồ sơ tốt nghiệp và mẫu Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp hoặc mua tại Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên (Văn phòng Một cửa sinh viên).
Nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp (s
inh viên thực hiện 2 bước)

Bước 1: Khai báo hồ sơ trực tuyến  từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/06/2020.

KHAI BÁO HỒ SƠ TỐT NGHIỆP TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

Bước 2: Hồ sơ xét tốt nghiệp nộp về Trường (qua Phòng CTSV, chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Tâm, di động: 0979.619.719) trước ngày 10/07/2020.
+ Đối với sinh viên K13: Nộp Túi đựng hồ sơ tốt nghiệp theo lớp truyền thống. Lớp trưởng các lớp căn cứ vào danh sách Trường gửi (sau ngày 26/06/2020) để thu hồ sơ, sau đó sắp xếp theo thứ tự của danh sách.
+ Đối với các khóa trước, chương trình 2: Nộp Túi đựng hồ sơ tốt nghiệp theo cá nhân.

Sau thời hạn nói trên, sinh viên không nộp đầy đủ hồ sơ theo 2 bước trên sẽ không được đưa vào danh sách xét công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2020.
Để thực hiện đúng kế hoạch của Trường, đề nghị lãnh đạo các khoa phổ biến cho sinh viên thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 626
Tổng số lượt truy cập: 8.032.328