Thông báo về việc tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề thi, hướng dẫn cách thức làm bài thi và tổ chức thi thử kỳ thi đánh giá NLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 20.01.2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 15-01-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tập huấn phổ biến quy chế thi, định dạng đề  thi, hướng dẫn làm bài và tổ chức thi thử kỳ thi đánh giá NLNN theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm)


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 853
Tổng số lượt truy cập: 5.546.352