Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên các trường đại học thành viên và khoa, phân hiệu thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 19-08-2020

Khoa GDTC thông báo cho sinh viên các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc đăng ký môn học GDTC, cụ thể như sau: (xem file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:
     1259_TB_DHH1.pdf

 
 
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 29
Tổng số lượt xem trang này: 1.339
Tổng số lượt truy cập: 10.485.076