Thông báo về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2017 24-05-2017

Thời gian: 7h30, ngày 1 tháng 6 năm 2017 (Thứ 5)

 

Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3, Nhà Hiệu bộ.

 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

 

Nội dung Hội nghị:

 

1. Báo cáo tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2016-2017

 

- Báo cáo tổng kết của một số đại diện Khoa về các hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2016-2017.

 

- Thảo luận:  Hội nghị tập trung thảo luận về các chủ đề sau:

 

+ Giải pháp nâng cao chất lượng các đề tài NCKH của sinh viên;

+ Nội dung, phương thức tổ chức hiệu quả các Tập huấn, Hội nghị NCKH sinh viên cấp Khoa và cấp Trường;

+ Đề xuất phương hướng hoạt động NCKH sinh viên năm học 2017-2018 của Trường. 

 

2. Báo cáo các đề tài NCKH của sinh viên và học viên cao học

 

- Báo cáo đề tài NCKH cấp Trường năm 2016 đã nghiệm thu.

 

- Báo cáo luận văn Thạc sĩ của học viên cao học.

 

Thông báo cụ thể xin xem tại file đính kèm./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 1.386
Tổng số lượt truy cập: 8.032.447